DROGO, BRZYDKO, WOLNO ! I Z WARSZAWY !

MANIFEST :

1. Szanujemy siebie nawzajem. Żeby dzieło było jak najwyższej jakości, potrzebna jest współpraca Klienta i Grafików.
2. Patrz punkt 1.

We are here to do one thing and one thing only, doing graphics !
Quentin Tarantino „Inglourious Basterds” Oblicze.pl’s modified

Taki mamy widok z okien, samo centrum Warszawy !
Oblicze.pl/ Oblicze.com jest marką firmy :
AgencjaMarketingowa.PL

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514, Warszawa
Kapitał zakładowy : 100 000 zł wpłacony w całości
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS : 0000452127
NIP: 7010370386
REGON:146549260
Bank : 11 2490 0005 0000 4530 7617 8834
SWIFT: ALBPPLPW